Πληροφορίες Παραλαβής και Πολιτική Επιστροφών

ΓΕΝΙΚΑ

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να τα παραδίδει άθικτα, στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία, και με τις αρχικές σημάνσεις επί των προϊόντων, μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απόδειξη Λιανικής, δώρα κλπ).

________________________________________

Επιστροφές/Αλλαγές προϊόντων με χρέωση του πελάτη

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση του στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Σε περίπτωση αλλαγής μεγέθους:

Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής και ξανά αποστολής των προϊόντων. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αφαιρεθεί τα διακριτικά γνωρίσματα (οδηγίες, καρτελάκια, απόδειξη κ.α.). 


Το κόστος των μεταφορικών για την επιστροφή και την αποστολή τους, ανέρχεται στα πεντε (5)ευρώ.

2. Σε περίπτωση αλλαγής είδους:

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αφαιρεθεί τα διακριτικά γνωρίσματα (οδηγίες, καρτελάκια, απόδειξη κ.α.) αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.

Με το χρηματικό ποσό επιστροφής ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα είτε κράτησης χρημάτων σε μορφή κουπονιού, ή άμεσης αλλαγής με διαφορετικό προϊόν. Στην περίπτωση αλλαγής προϊόντος ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής και έπειτα αποστολής των ειδών, όπου ανέρχεται στα πέντε (5) ευρω.

Να σημειωθεί πως σε περίπτωση κράτησης χρημάτων σε κουπόνι για μετέπειτα αγορά από τον πελάτη, επιβαρύνεται με παρακράτηση μόνο τριών (3) ευρώ από το ποσό του είδους που επέστρεψε.

Για λόγους υγιεινής τα σλιπ και τα μαγιό δεν επιστρέφονται αν κατά τη δοκιμή τους έρθουν σε επαφή με ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Τέλος, στα μαγιό δεν θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί η προστατευτική ταινία από τον καβάλο(εάν υπάρχει) αλλιώς η επιστροφή δεν θα είναι δυνατή.

________________________________________

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του sunandsand.gr

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση μας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής:

Εάν με υπαιτιότητα του sunandsand.gr απεστάλησαν στον πελάτη λανθασμένα προϊόντα (λάθος στην καταχώρηση της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ), ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής είτε να ζητήσει την επιστροφή του. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύεται από τα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη, οδηγίες χρήσης κ.α.). Κατόπιν συνεννόησης με εμάς, τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται πίσω, συνοδευόμενα από την απόδειξη αγοράς τους. Στην περίπτωση αυτή, η χρέωση της επιστροφής τους καλύπτεται από την Εταιρία. Εσείς θα πρέπει να επικοινωνησετε με email (info@sunandsand.gr) για να μας ενημερώσετε και να καλέσετε την εταιρία ταχυμεταφορών (κούριερ), με την οποία συνεργαζόμαστε. Η Εταιρία μας αναλαμβάνει, στην περίπτωση αυτή, το κόστος αποστολής της ορθής παραγγελίας σας κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής στην Εταιρία της εσφαλμένης παραγγελίας, υπό τον όρο ότι υφίσταται διαθεσιμότητα των αντίστοιχων προϊόντων κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας. Σαφώς, σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, έχετε δυνατότητα μερικής ή ολικής τροποποίησης της παραγγελίας.

2. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων:

Κατά την παραλαβή της παραγγελίας έχετε υποχρέωση να ελέγξετε ότι τα προϊόντα αντιστοιχούν στην παραγγελία σας και σε τυχόν αντίθετη περίπτωση να επισημάνετε υπό μορφή χειρόγραφων ενυπόγραφων παρατηρήσεων που θα συμπληρώσετε στο Δελτίο Παράδοσης οποιαδήποτε τυχόν ελαττώματα ή πλημμέλεια της παραγγελίας (π.χ. ελλιπής αριθμός προϊόντων, παραβιασμένη ή κατεστραμμένη συσκευασία κ.α.). Παράλληλα, οφείλετε να ενημερώσετε μέσω email ως προς το περιεχόμενο των παρατηρήσεών σας την Εταιρία μας αυθημερόν ή τουλάχιστον εντός των επομένων τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

Εάν πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος και να επικοινωνήσει με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω email στο info@sunandsand.gr. Σε περίπτωση που ο πελάτης αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν, το SunanSsand.gr δεν θα δεχτεί την όποια επιστροφή και συνεπώς δεν θα προβεί σε αντικατάσταση προϊόντος. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά. Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παραδόθηκε. Εάν ο πελάτης αποδεχθεί τη συσκευασία και το προϊόν «ως παρελήφθη», ρητά ορίζεται ότι δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων σε καμία περίπτωση.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

Ρητά επισημαίνεται ότι ως ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ θεωρούνται μόνον τα προϊόντα/ενδύματα τα οποία εμφανίζουν αντικειμενικά ακαταλληλότητα για να φορεθούν. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται ακατάλληλα ή/και ελαττωματικά τα ενδύματα, τα οποία αποκλίνουν από τις αναρτημένες στον δικτυακό τόπο φωτογραφίες, που οφείλονται σε διαφοροποιήσεις λόγω του διαφορετικού φωτισμού, εμφάνισης, ανάρτησης, ανάλυσης της φωτογραφίας, προβολής στον Η/Υ και εκτύπωσης των φωτογραφιών. Στην προκειμένη περίπτωση τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη.

 

________________________________________

Επιστροφές εξωτερικού

Σε περίπτωση αλλαγής είδους:

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αφαιρεθεί τα διακριτικά γνωρίσματα (οδηγίες, καρτελάκια, απόδειξη κ.α.) αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.

Με το χρηματικό ποσό επιστροφής ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα είτε κράτησης χρημάτων σε μορφή κουπονιού, ή άμεσης αλλαγής με διαφορετικό προϊόν ή και επιστροφής χρημάτων (εκτός των μεταφορικών). 


Σε κάθε περίπτωση τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον πελάτη σε επιστροφή παραγγελίας. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα χρεωθούν εκ νέου τα μεταφορικά προς τον πελάτη, ανάλογα με την χώρα αποστολής.